Archive for category Content Query Web Part

>Vis XML source i Content Query Web Part

>Tilføj følgende template i Itemstyle.xsl:

<xsl:template mode=”itemstyle” match=”Row[@Style=’ShowXML’]” name=”ShowXML”>
<xsl:for-each select=”@*”>
<br/>
Name: <xsl:value-of select=”name()”>Value:<xsl:value-of select=”.”>
Value: <xsl:for-each select=”@*”>
</xsl:for-each>
</xsl:template>
</span>

Dette gør at man få listet alle felterne og deres værdi, eks:

Name: ListIdValue: {A34602D1-538F-49CA-BCF1-0E6D14C7D4FF}
Name: WebIdValue: {3ACFA696-B2DA-4CC3-914C-455448BC31AE}
Name: IDValue: 8
Name: TitleValue: Test af Diesel-generatorer
Name: FileRefValue: team/mab/Lists/Change Plan Total/8_.000
Name: _x007B_1d22ea11_x002D_1e32_x002D_424e_x002D_89ab_x002D_9fedbadb6ce1_x007D_Value: 8
Name: ModifiedValue: 2008-05-20 16:07:18
Name: AuthorValue: Martin Bøjstrup
Name: EditorValue: Martin Bøjstrup
Name: CreatedValue: 2008-05-18 22:27:55
Name: PublishingRollupImageValue:
Name: _LevelValue: 1
Name: CommentsValue:
Name: ChangeMdTextValue: string;#August
Name: ChangeDatoValue: 2008-08-09 00:00:00
Name: ChangeTeamValue: KHE/JB2805
Name: ChangeValue: 080943
Name: KundeValue: Fælles
Name: StatusValue: Udført
Name: ChangeTidValue: 08-14
Name: ChangeMdValue: float;#8.00000000000000
Name: ChangeWValue: string;#Ja
Name: testnavnValue:
Name: _x007B_b7874e6f_x002D_1db3_x002D_4263_x002D_850f_x002D_fb8e9d8de262_x007D_Value: August
Name: _x007B_8d03dad4_x002D_61b9_x002D_43eb_x002D_8ac1_x002D_51d58eb76e71_x007D_Value: 8.00000000000000
Name: LinkUrlValue: http://test2/team/mab/Lists/Change Plan Total/8_.000
Name: PubDateValue: Tue, 20 May 2008 16:07:18 GMT
Name: ImageUrlValue:
Name: ImageUrlAltTextValue:
Name: DescriptionValue:
Name: StyleValue: RawXML
Name: GroupStyleValue: MAB
Name: __begincolumnValue: False
Name: __begingroupValue: True

Leave a comment

>Hvordan tilrettes Item style og Content Query Web Part(eller på dansk: Webdel til indholdsforespørgsel)

>God artikel om hvordan man tilretter Content Query Web Part(eller på dansk: Webdel til indholdsforespørgsel): http://www.heathersolomon.com/blog/articles/customitemstyle.aspx

Leave a comment