Archive for category How To

Du kan ikke overføre filer, der er større end 28 MB, på en Windows Server 2008-baseret computer, der kører Windows SharePoint Services 3.0

Når du kører Windows SharePoint Services på en Windows Server 2008-baseret computer

Når du kører Windows SharePoint Services på en Windows Server 2008-baseret computer, der også kører Internet Information Services 7.0, kan du ikke overføre filer, der er større end 28 megabyte (MB). Problemet forekommer, selvom du har konfigureret indstillingerne for overførsel af store filer i henhold til artikel 925083 i Microsoft Knowledge Base.
Du kan finde flere oplysninger ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:

925083  (http://support.microsoft.com/kb/925083/ ) Fejlmeddelelsen “Der opstod timeout for anmodningen” vises, når du forsøger at overføre en stor fil til et dokumentbibliotek på et Windows SharePoint Services 3.0-websted. Artiklen er evt. på engelsk.

 
 

Du kan løse problemet ved at følge følgende fremgangsmåde: Brug Notesblok til at…

Du kan løse problemet ved at følge følgende fremgangsmåde:

 1. Brug Notesblok til at åbne filen Web.config for webprogrammet. Denne fil findes som standard i følgende mappe:

  C:\Inetpub\Wwwroot\Wss\VirtualDirectories\VirtualDirectoryFolder

 2. Føj følgende kode til afsnittet <configuration> i filen Web.config:
 3. <system.webServer>
 4.     <security>
 5.         <requestFiltering>
 6.             <requestLimits maxAllowedContentLength=”52428800″/>
 7.         </requestFiltering>
 8.     </security>

  </system.webServer>


  Bemærk! Denne kode angiver værdien af egenskaben maxAllowedContentLength til 52428800. Derfor er den maksimale filstørrelse af en overført fil 52428800 byte. Indstil dog værdien af denne egenskab, så den er større end den fil, du forsøger at overføre. Indstil også værdien af denne egenskab, så den er større end den maksimale filoverførselsstørrelse, som du har konfigureret i SharePoint. Hvis du ikke gør det, vises ikke en fejlmeddelelse for brugere, hvis de overstiger størrelsesgrænsen, når de forsøger at overføre en fil, der er større end den maksimale filoverførselsstørrelse, som du har konfigureret i SharePoint.

  Du kan finde flere oplysninger om egenskaben maxAllowedContentLength ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:

942074  (http://support.microsoft.com/kb/942074/ ) Fejlmeddelelsen HTTP-fejl 404.13 – CONTENT_LENGTH_TOO_LARGE vises, når du besøger et websted, der ligger på en server, der kører Internet Information Services 7.0. Artiklen er evt. på engelsk.

Leave a comment

>SharePoint – Visual How To

>På msdn kan du finde en del gode “how tos” – her er dem der vedrører SharePoint:

Adding Code-Behind Files to Master Pages and Page Layouts in SharePoint Server 2007
Adding Custom Quick Access Buttons to the Page Editing Toolbar in SharePoint Server 2007
Adding Excel Web Parts to Pages Programmatically in SharePoint Server 2007
Building an Expense Report Approval Workflow for SharePoint Server 2007 Using Visual Studio 2008
Building Custom Activities for Use in SharePoint Designer 2007
Building Simple Custom Approval Workflows with InfoPath 2007 Forms
Building State Machine Document Approval Workflows for SharePoint Server 2007 Using Visual Studio 2008
Configuring and Deploying Workflows to SharePoint Server 2007 Using Solution Packages
Creating a Custom Approval Workflow for SharePoint Server 2007 Using SharePoint Designer 2007
Creating a Custom Expiration Formula Based on Metadata in SharePoint Server 2007 (Part 1 of 2)
Creating a Custom Expiration Formula Based on Metadata in SharePoint Server 2007 (Part 2 of 2)
Creating a Custom Search Page and Tabs in the Search Center of SharePoint Server
Creating and Editing Custom Document Information Panels from Office SharePoint Server 2007
Creating and Exposing Managed Properties in the Advanced Search Page of SharePoint Server Enterprise Search
Creating and Exposing Search Scopes in SharePoint Server 2007 Enterprise Search
Creating Business Data Catalog Entities in SharePoint Server 2007
Creating Content Sources to Crawl Business Data in SharePoint Server 2007 Enterprise Search
Creating Custom Enterprise Search Web Parts in SharePoint Server 2007
Creating Custom Routers in SharePoint Server 2007
Creating Custom Workflow Activities for SharePoint Server 2007 Using Visual Studio 2008
Creating Managed-Code UDFs for Excel Services
Creating Search Queries Programmatically by Using the Search Object Model in SharePoint Server 2007
Creating Search Queries Programmatically by Using the Search Web Service in SharePoint Server 2007
Creating SharePoint Sequential Workflows with Visual Studio 2008
Creating User Profiles in the User Profile Store in SharePoint Server 2007
Creating Workflows to Transfer Records Upon Expiration in SharePoint Server 2007
Customizing Content Query Web Parts by Using Custom Properties in Office SharePoint Server 2007
Customizing Page Editing Toolbar Components in SharePoint Server 2007
Customizing Search Results with Custom XSLTs in SharePoint Server 2007
Designing InfoPath Forms for Workflows in SharePoint Server 2007
Developing Custom Applications by Using Excel Web Services in SharePoint Server 2007
Displaying Custom Fields in Content Query Web Parts in Office SharePoint Server 2007
Displaying Search Results in a Grid View in SharePoint Server 2007
Enabling Users to Act on LOB Data with Business Data Catalog Actions
Exposing Enterprise Search in SharePoint Server 2007 by Using Internet Explorer 7 and the Office Research Pane
Filtering One Business Data Catalog List from Another by Using Associations in SharePoint Server 2007
Putting Multiple Items on Hold in SharePoint Server 2007
Referencing and Linking: Using Custom Fields to Display Relationships in SharePoint Server 2007
Referencing and Linking: Using Secondary Lists to Maintain Relationships in SharePoint Server 2007
Referencing and Linking: Using the Asset URL Selector in SharePoint Server 2007
Refining Business Data Catalog Search with Scopes
Retrieving an Entire Workbook or a Snapshot of a Workbook in Excel Services
Updating Document Information Panels for Content Type Changes in SharePoint Server 2007
Using Business Data Catalog Actions to Pass Parameters to InfoPath 2007 Browser Forms
Using Metadata Tags to Route Documents to Libraries in SharePoint Server 2007

Leave a comment

>InfoPath – visual how to

>På msdn kan du finde en del gode “how tos” – her er dem der vedrører InfoPath:

Adding User Information from Active Directory Domain Services to InfoPath 2007 Forms
Creating and Editing Custom Document Information Panels in InfoPath 2007
Designing InfoPath 2007 Forms for Mobile Web Browsers
Publishing InfoPath 2007 Form Templates to Servers Running InfoPath Forms Services
Pulling CRM Data into InfoPath 2007 Browser Forms

Leave a comment