Archive for category [IDAG]

>Beregnede kolonner (calculated column)

>Når man arbejder med beregnede kolonner, har man til tider brug for at lave beregninger hvor [mig] eller [idag], men det vil sharepoint ikke acceptere. Hvad gør man så :

  1. Lav en tekst kolonne og sæt standard værdi til [mig] eller [idag], og kald kolonnen eks. “CurrentUser”
  2. Lav en beregnet kolonne og sæt værdien til [CurrentUser]

Derefter er det en smal sag at få løst opgaven.

Leave a comment